Waarom wij dit doen

“Als we het brein beter begrijpen, dan begrijpen we ziektes ook beter.”

– Dick Swaab

Het Nederlands Herseninstituut is een excellent wetenschappelijk instituut waar grensverleggend onderzoek wordt verricht. Het Nederlands Herseninstituut is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De KNAW beheert 10 nationale onderzoeksinstituten waaronder het Herseninstituut. Alle KNAW-instituten nemen een prominente plaats in de internationale wetenschap in. Om zich KNAW-instituut te mogen (blijven) noemen, dient het onderzoek internationaal toonaangevend te zijn.

Focus op onderzoek

Om de toonaangevende positie te behouden hebben onderzoekers op het Herseninstituut een volledige focus op hun onderzoek. De Stichting Vrienden werft extra middelen zodat het onderzoek op topniveau kan worden doorgezet en in de eredivisie van de wetenschap kan blijven meespelen. Het behandelen van hersenaandoeningen staat nog in de kinderschoenen en is de uitdaging van de komende eeuw. Voor doorbraken in het behandelen van hersenaandoeningen is top onderzoek nodig, en dat wil de Stichting faciliteren. Door het direct financieren van excellent hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut en het in stand houden van de Nederlandse Hersenbank dragen wij als stichting bij aan doorbraken om uiteindelijk hersenaandoeningen te bestrijden.

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut staat dus voor het direct financieren van excellent hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut. Wij werken zo aan doorbraken om uiteindelijk hersenaandoeningen te bestrijden.