Kwetsbaarheid voor depressie en zelfmoord

Eerste Sloveense

Zala Slabe, PhD student in het lab van Dick Swaab

“Ik ben de eerste Sloveense neurobioloog die de geweldige kans kreeg om te promoveren in de groep van de wereldberoemde hersenonderzoeker professor Dick Swaab. Op 24-jarige leeftijd ben ik naar Amsterdam verhuisd om te werken met mijn idool.

De giften en donaties van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut geven mij naast de mogelijkheid om onderzoek te doen naar depressie en zelfmoord ook de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en groei. Werken in het buitenland is daarvoor een enorme stimulans.”

Stressmolecuul

“Bij het Nederlands Herseninstituut heb ik toegang tot een unieke hersenbank. Ik onderzoek in hersenweefsel van overleden donoren waarom sommige mensen kwetsbaarder zijn voor depressie en zelfmoord.

De psychiatrische aandoeningen die ik bestudeer, vormen een groot probleem voor de volksgezondheid in de huidige samenleving. Behandelingen met antidepressiva leiden slechts bij ongeveer 50% van de patiënten tot een verbetering. Er is daarom dringend behoefte aan nieuwe antidepressiva.

Met mijn onderzoek heb ik voor het eerst vastgesteld dat er een relatie is tussen het zogenaamde molecuul PACAP en neuro-psychiatrische stoornissen zoals depressie en suïcide. De vraag is nu of we dit molecuul kunnen gebruiken als een nieuw doelwit voor behandelingen bij patiënten met depressies. Dat is wat ik op dit moment onderzoek.

Mijn onderzoek heeft een duidelijk doel: mensen helpen en een geschikte behandeling ontwikkelen. Ik ben de Stichting Vrienden van het Herseninstituut dankbaar dat ze mij daarbij ondersteunt.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem bij 113 Zelfmoordpreventie: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.