Hersendonoren als raadgever

Onderzoek naar zelfdoding

Lin Zhang, postdoc in onderzoeksgroep Neuropsychiatrische stoornissen van prof. Dick Swaab

Gedurende mijn werk als lijkschouwer en forensisch arts in China was ik gefascineerd door de vraag welke hersenmechanismenmensen aanzetten tot zelfdoding. Het is bekend dat sterke emotionele gebeurtenissen kunnen aanzetten tot zelfdoding. Daarnaast hebben de meeste mensen die zelfmoord plegen een achtergrond van psychiatrische problemen. Maar toch is er een verschil tussen mensen, sommige mensen zijn kwetsbaar en plegen zelfmoord en andere mensen doen dit niet. Het verschil is voor een groot gedeelte bepaald door genetische achtergrond en ontwikkeling van het brein.

De Nederlandse Hersenbank

Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van hersenweefsel van donoren van de Nederlandse Hersenbank, financiële steun van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut en de kennis van de onderzoeksgroep neuro-psychiatrische stoornissen. Dit maakt het mogelijk om de vraag te bestuderen welke hersengebieden de kwetsbaarheid voor zelfmoord bepalen. Met de financiële steun van een donateur van de Stichting Vrienden heb ik het project “Progesteron receptor in de menselijke hypothalamus en de relatie tot suïcide” kunnen starten. In dit project onderzoeken wij de verdeling van de progesteron receptor in humaan hersenmateriaal van verschillende leeftijden en geslacht. Zo willen we weten of er een relatie is tussen hormonale afwijkingen en suïcidaal gedrag.

Ik ben heel erg dankbaar dat ik het materiaal van de Nederlandse Hersenbank kan gebruiken. De Nederlandse Hersenbank is de enige hersenbank die genoeg weefsel heeft om dit onderzoek uit te voeren.

Laatst hebben we in weefsel van overleden donoren een aantal moleculen gevonden die een rol spelen bij zelfmoord. De hoop is dat we op basis van de resultaten van mijn onderzoek nieuwe aanknopingspunten vinden om zelfmoord te voorkomen.

TELEFONISCHE HULP

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk voor hulp en advies op 113.nl of bel 0800-0113 of 113 (gratis).