Erfelijkheid en hersenziekten

Onderzoek naar erfelijke aanleg

Dr. Inge Holtman

Hoe komt het dat hersenziektes zoals dementie, multiple sclerose en depressie een ander verloop hebben bij verschillende mensen? Welke rol speelt erfelijke aanleg hierin? De Stichting Vrienden van het Herseninstituut heeft een project gefinancierd om dit uit te zoeken.

Dr. Inge Holtman werkt aan het project. “Ik vind het een geweldige, interessante uitdaging, en geloof dat we in staat moeten zijn om te achterhalen waarom de gevoeligheid voor en het beloop van hersenziekten zo verschilt tussen mensen en daarmee wat er mis gaat in de hersenen bij hersenziekten. Ik ben enorm blij met de steun van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut die dit onderzoek mogelijk maakt.”

Unieke collectie van hersenweefsels

Voor veel hersenziektes zijn de laatste jaren stukjes DNA gevonden die invloed uitoefenen op de gevoeligheid voor en het beloop van de hersenaandoening. Maar het is grotendeels onbekend hoe deze stukjes DNA hun invloed precies uitoefenen. De Nederlandse Hersenbank heeft een unieke collectie van hersenweefsels van donoren met zeer uiteenlopende hersenziektes. Door deze weefsels ter beschikking te stellen voor onderzoek wordt de rol van erfelijke aanleg mogelijk duidelijk.