De ziekte van Parkinson afremmen

Fantastische kans

Ling Shan, postdoc in onderzoeksgroep Neuropsychiatrische stoornissen van prof. Dick Swaab

Ik kom uit Hangzhou in China en heb neurobiologie gestudeerd aan de universiteit van Zheijang. Professor Dick Swaab gaf college en na het collega ben ik naar hem toe gelopen en zijn we in contact gekomen. Hij bood mij een promotieplaats aan bij het Nederlands Herseninstituut. Dat was een fantastische kans voor mij. Voordat professor Dick Swaab mij deze mogelijkheid bood, was ik Hangzhou nog nooit uit geweest. Tussen 2007 en 2012 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn promotie ben ik als postdoctoraal onderzoeker gaan werken in de Verenigde Staten. In 2019 kreeg ik weer de kans om terug te komen om in de onderzoeksgroep van professor Dick Swaab te werken. Ik ben heel blij om weer terug te zijn want werken in deze onderzoeksgroep is fantastisch.

Onderzoek naar Parkinson

Zowel mijn promotieonderzoek als mijn huidige onderzoek richt zich op de ziekte van Parkinson en de rol van de stof histamine. De ziekte van Parkinson is een zeer ernstige hersenaandoening. Het begint met milde symptomen als trillen en verlies van evenwicht maar verergert over de jaren. Wij onderzoeken hoe we de ziekte van Parkinson kunnen afremmen.

Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van hersenweefsel dat gedoneerd is aan de Nederlandse Hersenbank. In dit weefsel ontdekte wij dat de stof histamine een belangrijke rol speelt in een ontsteking van de hersenen. Deze ontsteking draagt bij aan het verergeren van de ziekte.

In een volgend onderzoek hebben we in de hersenen van een diermodel de werking van histamine geblokkeerd. Door het blokkeren van histamine stopte de verergering van de ziekte van Parkinson. Dit is een belangrijke ontdekking en biedt ons aanknopingspunten om een therapie te ontwikkelen waarmee we Parkinson zouden kunnen behandelen.

Vrienden van het Herseninstituut

Na meer dan 10 jaar onderzoek hebben we een belangrijke stap gezet voor een mogelijke manier om de ziekte van Parkinson af te remmen. Ik ben heel erg blij met de steun van de Vrienden van het Herseninstituut die dit onderzoek mogelijk maakt. Zonder giften van particulieren de ons werk steunen had ik mijn onderzoek niet kunnen uitvoeren. Dank jullie wel Hersenvrienden.