Wat wij doen

Ontdekken hoe jouw hersenen werken

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut financiert verschillende wetenschappelijke projecten van het Nederlands Herseninstituut.

Met de meest geavanceerde technieken speuren 17 onderzoeksgroepen en meer dan 200 onderzoekers in het brein naar hoe het werkt om zo hersenaandoeningen te kunnen begrijpen. We kunnen de kennis van de hersenen vergelijken met onze kennis van het heelal: een ingewikkeld systeem waar we eigenlijk nog niet heel veel van begrijpen. Om ziektes goed te kunnen behandelen moet je weten wat er precies misgaat. Van veel hersenaandoeningen is de precieze oorzaak nog onbekend. Juist daarom is fundamenteel hersenonderzoek zo belangrijk: als je de oorzaak niet kent, kun je ook geen oplossing bedenken.

De projecten hebben altijd als doel om de werking van onze hersenen beter te leren begrijpen om de strijd aan te gaan met hersenziekten en oogaandoeningen.

Vriendenprojecten

Nederlandse Hersenbank

In 1985 richtte arts en hersenonderzoeker Dick Swaab de Nederlandse Hersenbank op. De Hersenbank verzamelt hersenweefsel van patiënten met neurologische en psychiatrische aandoeningen en stelt dit ter beschikking aan internationaal hersenonderzoek. De Hersenbank heeft een unieke collectie van hersenweefsels van donoren met uiteenlopende hersenziektes. Om dit te kunnen vergelijken verzamelt de Hersenbank ook weefsel van gezonde donoren.

 

Onderzoek op menselijke hersenen

Dankzij technologische ontwikkelingen zoals MRI-scanners kunnen we zien wat er in de hersenen gebeurt. Toch is dit niet genoeg om te verklaren hoe hersenaandoeningen ontstaan. Daarvoor is onderzoek nodig op menselijke hersenen. De Hersenbank biedt wetenschappers een unieke kans: het is wereldwijd de enige hersenbank waar 24 uur per dag een team klaarstaat om hersenobductie te doen. Daarnaast bedraagt de tijd tussen het overlijden van de donor en de uitname van de hersenen gemiddeld maar 6 uur. Om dit mogelijk te maken zijn financiële middelen hard nodig. 20% van de kosten van de Nederlandse Hersenbank worden gedekt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), waar de Hersenbank onderdeel van is. Voor de overige 80% is de Hersenbank afhankelijk van inkomsten via andere wegen, zoals giften. De Hersenbank krijgt geen financiering van zorgverzekeraars.

Wetenschap mogelijk maken

Dankzij donaties kunnen wij de onderzoekers van het Herseninstituut steunen met financiële middelen. Je geeft direct aan baanbrekend hersenonderzoek, zonder tussenkomst van andere goede doelen. Word Hersenvriend en draag bij aan baanbrekend hersenonderzoek en oplossingen voor hersenaandoeningen.

Geld voor onderzoek, materiaal en reizen

De wetenschappers van het Herseninstituut behoren tot de beste onderzoekers van Nederland. Zij publiceren hun resultaten in de meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Het is hersenonderzoek op topniveau. Helaas is er vanuit de overheid weinig geld beschikbaar voor vrij en ongebonden fundamenteel onderzoek. Daardoor zijn de onderzoekers veel tijd kwijt aan het aanvragen van beurzen, en blijft er minder tijd over voor onderzoek. Mede dankzij de financiele steun vanuit de Stichting Vrienden van het Herseninstituut kunnen de onderzoekers zich focussen op baanbrekend hersenonderzoek.

Materialen voor hoogstand onderzoek

Daarnaast zijn financiële middelen nodig voor de aanschaf van materialen. In 2021 heeft de Stichting Vrienden van het Herseninstituut met behulp van donaties een microscoop aangeschaft die nodig is om de visuele prothese te ontwikkelen. Ook de samenwerking met internationale onderzoeksgroepen wordt door donaties mogelijk gemaakt. Je hebt als onderzoeksgroep nooit alle kennis en materialen in huis, waardoor samenwerking cruciaal is. Zo konden onze onderzoekers dankzij een sponsor een bezoek brengen aan een onderzoeksgroep aan de Columbia University in New York. Dit bracht ons een stap verder in de ontwikkeling van de visuele prothese.

Voorbeelden

  • Het fonds van Hessen-Israels heeft de projecten naar albinisme en aanverwante aandoeningen mogelijk gemaakt
  • Een legaat van de familie Nieuwold heeft het onderzoek naar erfelijke aanleg van hersenziekten bij de Nederlandse Hersenbank mogelijk gemaakt
  • Een gift van een particuliere donateur heeft het onderzoek naar depressie en suicide mogelijk gemaakt