Privacy Policy

11 mei 2023 

Jouw privacy is voor Stichting Vrienden van het Herseninstituut van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring; 
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden; 
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn; 
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken; 
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Stichting Vrienden van het Herseninstituut allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting Vrienden van het Herseninstituut. 

Contactformulier 

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via de mail of het contactformulier. 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer (indien opgegeven); 
 • NAW-gegevens (indien opgegeven); 
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht. 

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek om contact met je op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met jou uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat je tevreden bent met onze reactie. 

Afhandelen donaties 

Wanneer je bij ons een donatie doet, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes uit te kunnen voeren. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • Geslacht; 
 • NAW-gegevens; 
 • E-mailadres; 
 • Betalingsgegevens; 
 • (Zakelijk) Factuuradres (optioneel); 

Daarnaast plaatsen we jouw gegevens op basis van jouw toestemming op een donateurslijst. Deze lijst gebruiken we om een donateursadministratie bij te houden en voor activiteiten in het kader van relatiebeheer en fondsenwerving. Als je minimaal €25 per jaar aan ons doneert, plaatsen wij jouw gegevens ook op de lijst met Hersenvrienden. 

Hersenvrienden zijn speciale donateurs die o.a. extra uitnodigingen ontvangen voor lezingen, evenementen, labdagen en vragenuurtjes met hersenonderzoekers. Wij bewaren jouw gegevens, tot je je afmeld als donateur (via de website of via e-mail). Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Verstrekken aan derden 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. 

Voor het afhandelen van de donaties werken wij samen met: 

 • Onze betalingsprovider Pay.nl. 

Ook delen wij gegevens met de volgende partijen voor relatiebeheer en marketing in het kader van fondsenwerving: 

 • Google; 
 • Facebook; 
 • Instagram; 
 • LinkedIn; 
 • Freelancers en vrijwilligers die advertentieaccounts voor ons beheren. 

Van deze partijen zijn Google, Facebook, Instagram en LinkedIn gevestigd buiten de EU. 

Verzenden van nieuwsbrieven 

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De nieuwsbrief wordt maandelijks per mail verstuurd. De nieuwsbrief bevat onder andere wetenschappelijk nieuws, updates over onderzoeken, webinars en evenementen en overige activiteiten. 

Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • Voor- en achternaam; 
 • E-mailadres. 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 

Verstrekken aan derden 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven werken wij samen met: 

 • E-mailservice: Mailchimp, CRM systeem: Xapti. 

Ook delen wij gegevens met de volgende partijen voor relatiebeheer en marketing in het kader van fondsenwerving: 

 • Google; 
 • Facebook;
 • Instagram; 
 • LinkedIn; 
 • Freelancers en vrijwilligers die advertentieaccounts voor ons beheren. 

Van deze partijen zijn Google, Facebook, Instagram, LinkedIN en Mailchimp gevestigd buiten de EU. 

Reclame 

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: 

 • Per post; 
 • Per e-mail; 
 • Via social media. 

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Op social media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. 

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. 

Statistieken en profilering 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw: 

 • IP-adres; 
 • Wel/niet donateur zijn 

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar. 

Verstrekken aan derden 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. 

Wij delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren: 

 • Google; 
 • Facebook; 
 • Instagram; 
 • LinkedIn. 

Van deze partijen zijn Google, Facebook, Instagram en LinkedIN gevestigd buiten de EU. 

Cookies 

Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. 

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

Wij en derde partijen gebruiken cookies om: 

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies); 
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies); 
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u: 
 • IP-adres 
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag 
 • Referrer-URL 
 • Wel/niet donateur zijn 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP- adressen niet anonimiseren. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven. 

Jouw rechten 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen; 
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 
 • Het laten corrigeren van fouten; 
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; 
 • Intrekken van toestemming; 
 • Een bepaalde verwerking beperken; 
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen 

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e- mail sturen naar info@hersenvrienden.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

Stichting Vrienden van het Herseninstituut Meibergdreef 47 

1105 BA Amsterdam 

E-mailadres: info@hersenvrienden.nl Telefoon: 020 566 4597 

KvK nummer: 41205869