Jaarverslagen

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut zet zich in voor meer hersenonderzoek om zo het brein beter te begrijpen. Als we het brein beter begrijpen kunnen we gaan werken aan een oplossing voor de 4 miljoen Nederlanders met een hersenaandoening. Dankzij al onze Hersenvrienden behalen wij ieder jaar weer prachtige resultaten. Lees de verantwoording in onze jaarverslagen om te zien wat wij tot nu toe voor hersenonderzoek hebben kunnen betekenen.

Hieronder vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut.

Klik op het jaarverslag dat u wilt inzien om het te openen.

De stichting heeft een beleidsplan waarin onze doelstellingen voor de komende jaren staan. U kunt dat inzien via deze link:
Beleidsplan 2021-2023

Eerdere jaarrekeningen en jaarverslagen:

Wij hebben een ANBI status. Hierdoor heeft een donateur fiscaal voordeel bij donaties. Onderdeel daarvan is het publiceren van dit document op onze website: Kopie publicatieplicht Fondswervende organisaties – St. Vrienden Herseninstituut.

De Stichting handelt volgens de doelstellingen in haar statuten. De statuten van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut kunt u met de volgende link inzien.

Statuten Stichting Vrienden van het herseninstituut 2020