ANBI en CBF keurmerk

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is een ANBI én een Erkend Goed Doel: jouw donatie wordt goed besteed.

ANBI
De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit betekent dat de Stichting Vrienden van het Herseninstituut geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen, waardoor er dus potentieel meer geld naar hersenonderzoek kan gaan. Bovendien zijn je donaties aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut aftrekbaar bij je inkomstenbelasting, uiteraard wel binnen de daarvoor geldende regels. Dit alles maakt het extra aantrekkelijk om ons goede doel te steunen. Lees hierover meer op onze pagina over belastingvoordeel.

CBF
De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is een Erkend Goed Doel, wat betekent dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van toezichthouder CBF. Het CBF controleert onze organisatie, zodat het gedoneerde geld ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor hersenonderzoek en de Hersenbank.

Meer informatie over de controles en de kwaliteitseisen van het CBF vind je hier.

Ons CBF-paspoort
Ons CBF-paspoort biedt met een aantal kerngegevens snel inzicht in onze missie, activiteiten, inkomsten en bestedingen. Bekijk het CBF-paspoort van De Stichting Vrienden van het Herseninstituut.