Word Hersenvriend

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut ondersteunt baanbrekend hersenonderzoek. U kunt ons daarbij helpen! Vanaf €25 per jaar bent u Hersenvriend van het Nederlands Herseninstituut.

Hersenvrienden ontvangen:

  • Uitnodiging voor de Hersenvriendenlezing
  • 1x per maand Hersenvrienden nieuws
  • 2x per jaar een digitaal vragenuurtje met hersenonderzoekers
  • Terugkerende Labdag

Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut wil een normaal, waardevol dagelijks leven voor alle vier miljoen Nederlanders met een hersenziekte. Maar dat kunnen wij niet bereiken zonder onze vrijwilligers en donateurs! Zij zetten zich in voor hersenonderzoek zodat we begrijpen wat er gebeurt als het brein hapert. Bijvoorbeeld door Hersenvriend te worden, een bedrag na te laten of ons maandelijks te ondersteunen. Onze vrijwilligers en donateurs zijn van levensbelang voor ons. Zij zijn het die hersenonderzoek mogelijk maken!

Daarom stellen we er graag een paar aan je voor.

Joris en Michel hebben met een actie geld opgehaald voor de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Met een oude Fiat Panda hebben ze meegedaan aan de Baltic Sea Rally, de meest noordelijke rally ter wereld.

Michel: “Veel van onze vrienden, kennissen en naasten worstelen met depressie of autisme maar ook alzheimer en narcolepsie. We kunnen goed zien hoe groot en zwaar de impact is op hun leven en op de mensen om hun heen. Je hersenen zijn zo ontzettend belangrijk en deze problemen zijn nog altijd erg complex. Er zijn nog veel dingen onbekend.

Daarom willen we heel graag Het Nederlands Herseninstituut steunen zodat er meer hersenonderzoek gedaan kan worden. Meer dan gewoon aandacht eraan geven, maar daadwerkelijk onderzoek naar de hersenen en hoe je deze problemen het beste aan kan pakken.”

Mevrouw de Vries steunt de Hersenbank met een periodieke overboeking per jaar.

Mevrouw de Vries: “Als je vaak in een verpleeghuis komt zoals ik, groeit het besef wat hersenaandoeningen aanrichten. Er moet heel veel onderzoek gedaan worden en je realiseert je ook dat daar veel geld voor nodig is. Daarom heb ik besloten om donateur te worden van de Hersenbank. Omdat ik een periodieke machtiging heb ingevuld ontvang ik ook een belastingvoordeel. Gunstig voor de Nederlandse Hersenbank en gunstig voor mij.”