Nalaten

Uw nalatenschap is de toekomst van hersenonderzoek

Dankzij onderzoek van het Nederlands Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank weten we steeds meer over de hersenen en worden oorzaken én oplossingen voor hersenaandoeningen gevonden.

Wist u dat dit onderzoek voor een groot deel gefinancierd wordt door nalatenschappen? Ook u kunt met uw nalatenschap de toekomst van hersenonderzoek veilig stellen.

Dr. Deborah Alfarez, adviseur nalatenschappen

“Ik merk dat mensen opgelucht zijn als hun nalatenschap geregeld is, het geeft rust. Het is fijn dat ik daarbij kan helpen.”

Dr. Deborah Alfarez, adviseur nalatenschappen
info@hersenvrienden.nl
020-566 4597

Dáárom nalaten aan het Herseninstituut

In een testament bepaalt u aan wie en wat u nalaat. Het gaat vaak om hele persoonlijke keuzes. Steeds meer mensen nemen het Herseninstituut of de Hersenbank op in hun testament, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Dit zijn enkele redenen waarom zij voor ons kiezen:

  • Ze willen een verschil maken in de strijd tegen hersenaandoeningen
  • Wij zijn een ANBI instelling, en daarom is de nalatenschap vrijgesteld van erfbelasting
  • Wij zijn een onderzoeksinstituut, dus ons geld gaat direct naar de onderzoekers
  • Ze hebben geen kinderen en/of willen iets blijvends achterlaten
  • Ze kunnen zelf aangeven naar welk onderzoek de nalatenschap gaat

Nalaten aan een goed doel? Zo regelt u dat

Een goed doel opnemen in uw testament kan ingewikkeld lijken, maar als u deze stappen volgt, is het zo geregeld. Daarnaast staan wij altijd voor u klaar.

Vragen? Neem contact op met onze adviseur nalatenschappen.

U kunt de Stichting Vrienden van het Herseninstituut (“Hersenvrienden”) op 2 manieren opnemen in uw testament:

  1. Wanneer u het Herseninstituut of de Hersenbank benoemt als één van uw erfgenamen, dan bepaalt u zelf voor welk percentage zij in uw nalatenschap delen. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.
  2. Met een legaat laat u een vast bedrag of voorwerp, bijvoorbeeld een schilderij, een huis, een effectenportefeuille of een bepaald bedrag na aan een persoon of organisatie. Zo kunt u heel precies vastleggen wat het Herseninstituut of de Hersenbank krijgt.

In uw testament kunt u een zogenaamde executeur benoemen. Dit kan een familielid of bekende zijn, maar ook een notaris. De executeur behartigt uw belangen na overlijden, neemt contact op met de erfgenamen en handelt uw nalatenschap volledig volgens uw wensen af.

Een testament laat u opmaken bij een notaris. Kijk voor een notaris bij u in de buurt op notaris.nl of bel met de Notaristelefoon op 0900-3469393.

Wij helpen desgewenst ook graag om een notaris bij u in de buurt te vinden. Tijdens een afspraak vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert over de mogelijkheden en kosten. En deze vertelt u wat in uw situatie het beste is.

Na het gesprek stelt de notaris een ontwerptekst voor uw testament op. Hierop kunt u eventuele wijzigingen of aanvullingen doorgeven. Daarna volgt een nieuwe afspraak waarin u de tekst samen met de notaris doorneemt en eventueel nog wijzigingen aanbrengt. Is uiteindelijk alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen.

Hierbij heeft uw notaris de volgende gegevens nodig:
Stichting Vrienden van het Herseninstituut
Meibergdreef 47
1105 BA Amsterdam
KvK nummer: 41205869

Is het testament rond? Laat het ons dan weten, zodat we u kunnen uitnodigen voor speciale bijeenkomsten, u kunnen bedanken en rekening kunnen houden met uw wensen. Neem contact op met info@hersenvrienden.nl of 020 566 4597 en vraag naar Deborah Alfarez.

0% erfbelasting

Het Herseninstituut en de Hersenbank zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en zijn
daarom vrijgesteld van erfbelasting. Wat u nalaat komt dus volledig ten goede aan hersenonderzoek. Alle giften, groot
of klein, betekenen steun voor ons werk.

Een rekenvoorbeeld

 

U bepaalt in uw testament wie wat krijgt na uw overlijden. U kunt het Herseninstituut of de Hersenbank benoemen tot (mede) erfgenaam of een legaat toekennen.

* Vrijstellingen en erfbelasting percentages van 2020. Voor meer informatie kijk op www.belastingdienst.nl

Persoonlijk verhaal over nalaten: Het huis in Ommen

Hoe een erfenis kan leiden tot baanbrekend hersenonderzoek.

Het huis in Ommen

 

Wat doen wij met uw nalatenschap?

Het Nederlands Herseninstituut en de Nederlandse Hersenbank doen onderzoek naar een breed scala aan onderwerpen, zoals Alzheimer, Parkinson, MS, slapeloosheid, psychiatrische aandoeningen en oogaandoeningen. Bekijk hier een overzicht van alle onderzoekers en hun onderzoeksgebieden.

Nalaten aan een specifiek doel?

Wilt u dat uw nalatenschap concreet wordt besteed aan een specifiek thema? Dan kunt u  overwegen een fonds op naam op te richten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Persoonlijk gesprek aanvragen

Overweegt u iets na te laten aan het Herseninstituut of de Hersenbank ? Wij bespreken graag de mogelijkheden
en denken graag met u mee. Plan een persoonlijk gesprek in met Deborah Alfarez, adviseur nalatenschappen.

Liever eerst een brochure ontvangen?

Veelgestelde vragen over nalatenschap en testament

Ja, wij zijn een ANBI instelling, en daarom is de nalatenschap vrijgesteld van erfbelasting.

De tarieven van notarissen kunnen sterk variëren, dus het is verstandig om te vergelijken voordat u een notaris kiest. De uiteindelijke kosten zijn vooral afhankelijk van uw wensen en situatie. De kosten voor een testament beginnen gemiddeld rond de 650 euro inclusief btw (bron: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)

Met een legaat laat u een vast bedrag of voorwerp na, bijvoorbeeld een schilderij, een huis, een effectenportefeuille of een bepaald bedrag, aan een persoon of organisatie. Met het recht van vruchtgebruik kunt u bepalen dat uw naasten het legaat (bijvoorbeeld: een huis) kunnen blijven gebruiken tot het moment dat hij of zij overlijdt.

Neem gerust contact op met onze adviseur op het gebied van Nalaten, Deborah Alfarez, via 020 566 4597 en info@hersenvrienden.nl

Na uw overlijden ontvangen we bericht van de notaris of executeur. Bij een legaat bevestigen we schriftelijk de aanvaarding van het legaat. Als we tot erfgenaam zijn benoemd, zullen wij de nalatenschap beneficiair aanvaarden. We zorgen dat alles zorgvuldig en volgens uw wens wordt afgewikkeld.

U kunt uw testament inderdaad altijd weer laten veranderen, mocht u later nog van gedachten veranderen of als uw situatie wijzigt.

Nee. Alle giften, groot en klein, betekenen steun voor ons werk. Bij voorbaat danken we u voor uw vertrouwen in ons.

Met een fonds op naam geeft u aan waar uw nalatenschap aan moet worden besteed. U bepaalt dan zelf de naam en de doelstelling. Een fonds op naam kunt u ook bij leven oprichten. Met de Hersenbank of het Herseninstituut kunt u overleggen welke besteding u aan uw nalatenschap wil geven.

Ja, het is mogelijk om meerdere goede doelen en/of stichtingen op te nemen in uw testament.